• For at fuglekassene skal vare så mange år som mulig kan det være lurt å beise/olje dem på utsiden (IKKE inni da beisen kan være skadelig for fuglene).
  • Heng opp fuglekassene senest i mars/april så de er klare når fuglene skal legge egg
  • Fuglekassene har åpning på 32 mm, så det er mest sannsynlig at en kjøttmeis, svarthvit-fluesnapper eller spettmeis som flytter inn.
  • Kassen bør derfor henges 1,5-2 meter over bakken, så man trenger altså ikke stige.
  • La den henge i le for vinden, litt i skjul for forbipasserende og slik at ikke solen skinner direkte på den.
  • Fest ståltråd i den ene øyeskruen, tre den rundt treet og fest den i den andre øyeskruen, men legg noen pinner mellom ståltråden og treet så den ikke skjærer seg inn i barken 
  • Fjern greiner som henger foran åpningen, så fuglene har fri innflygningsbane.
  • Følg med på fuglelivet utover våren, og registrer gjerne observasjonene på http://www.fuglevennen.no/aktiviteter/fuglekasser/

 

Årlig vedlikehold

Utføres på vinteren når fugleloppene er i dvale:

  • Slå av taket med en hammer, tøm ut det gamle redet og sett taket på plass igjen ved å tre spikrene ned i de gamle hullene.
  • Slakk ståltråden så treet får vokse fritt.